Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: mgr Adriana Morciniec
Stanowisko: Specjalista

Telefon: (32) 415 44 44
Fax: (32) 415 44 44
Godziny urzędowania: pn - pt. 7.30 - 15.30

Sektretariat prowadzi sprawy :

  1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP.
  2. Przyjmowanie i rejestracja wpływów (przesyłek) z Poczty Specjalnej KG, Poczty Polskiej, oraz od interesantów.
  3. Przedkładanie wpływów (korespondencji przychodzącej) Komendantowi  Powiatowemu PSP lub jego zastępcy do dekretacji.
  4. Rozdzielanie i doręczanie zadekretowanej korespondencji właściwym osobom do poszczególnych stanowisk  za pokwitowaniem odbioru w dzienniku korespondencyjnym.
  5. Ekspedycja korespondencji wychodzącej za pośrednictwem Poczty Specjalnej oraz Poczty Polskiej.