Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-06-01 13:04:06LeweCharuk AndrzejAktualizacja menu
2020-06-01 12:58:03KLAUZULA DOSTĘPNOŚCICharuk AndrzejAktualizacja dokumentu
2020-06-01 12:57:12KLAUZULA DOSTĘPNOŚCICharuk AndrzejUtworzenie dokumentu
2020-06-01 09:19:01LeweCharuk AndrzejAktualizacja menu
2020-06-01 09:18:47LeweCharuk AndrzejAktualizacja menu
2020-06-01 09:18:44LeweCharuk AndrzejAktualizacja menu
2020-06-01 09:14:52Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuCharuk AndrzejAktualizacja ustawień BIP
2020-06-01 09:05:34Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuCharuk AndrzejAktualizacja ustawień BIP
2020-06-01 08:15:05Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuCharuk AndrzejAktualizacja ustawień BIP
2020-05-11 13:14:00Kierownictwo Marek WranikAktualizacja dokumentu
2020-05-11 13:13:52Jednostka Ratowniczo - GaśniczaMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-05-11 13:13:35Wydział Operacyjno - SzkoleniowyMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-05-11 13:13:13SekretariatMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-05-11 13:12:45Sekcja Organizacyjno - KadrowaMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-04-30 11:44:16FinanseMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-04-30 11:40:38skanowanie0013.pdfMarek WranikDodanie pliku
2020-04-30 11:40:29skanowanie0012.pdfMarek WranikDodanie pliku
2020-04-30 11:40:20skanowanie0011.pdfMarek WranikDodanie pliku
2020-04-30 11:39:57skanowanie0010.pdfMarek WranikDodanie pliku
2020-03-20 08:45:58Sekcja Kontrolno - RozpoznawczaMarek WranikAktualizacja dokumentu
2020-03-20 08:10:44KLAUZULA INFORMACYJNAMarek WranikAktualizacja dokumentu
2019-12-12 15:24:28Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w RaciborzuCharuk AndrzejAktualizacja dokumentu
2019-12-12 15:18:40EPUAPCharuk AndrzejAktualizacja dokumentu
2019-09-14 14:39:57KLAUZULA INFORMACYJNAMarek WranikAktualizacja dokumentu
2019-09-14 14:39:39KLAUZULA INFORMACYJNAMarek WranikAktualizacja dokumentu