Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komendant  Powiatowy PSP

bryg.mgr inż. JAROSŁAW CEGLAREK
Telefon: (32)  415 44 44
Fax: (32) 415 44 44
W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje w poniedziałki od 14.00 do 15.30

Zastępca Komendanta  Powiatowego PSP

mł. bryg. mgr inż. PAWEŁ SOWA
Telefon: (32)  415 44 44
Fax: (32) 415 44 44
W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje w poniedziałki od 14.00 do 15.30