Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
bryg. mgr inż. Roland Kotula - Dowódca JRG
r.kotula@raciborz.kppsp.gov.pl tel.32/415-21-07 w czasie zapowiedzi nacisnąć 4

 

kpt. mgr inż. Mateusz Wyrba - Zastępca Dowódcy JRG

m.wyrba@raciborz.kppsp.gov.pl tel.32/415-21-07 w czasie zapowiedzi nacisnąć 4