Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ewidencje :

 1. Ewidencja zdarzeń PSK
 2. Ewidencja wydanych zaświadczeń potwierdzających udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 3. .Ewidencja zakładów o zwiększonym ryzyku.


Rejestry :

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr aktów normatywnych komendanta powiatowego.
 • - decyzje
 • - zarządzenia
 • - rozkazy
 1. Rejestr odbiorów obiektów.
 2. Rejestr mandatów karnych.
 3. Delegacji służbowych.
 4. Przyjęć,zwolnień pracowników,
 5. Zwolnień lekarskich.
 6. Legitymacji służbowych.