Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Majątek jednostki na dzień   01.01.2015 r. stanowią :

 

 

KP PSP w Raciborzu jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5294 h

oddanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na podstawie decyzji Nr  G.7224/IVa-123/2/98  Kierownika  Urzędu Rejonowego w Raciborzu z dnia 27.03.1998 r. wraz ze znajdującymi się budynkami o łącznej powierzchni zabudowy  4.957 m².

Powierzchnia użytkowa obiektów wynosi   3.114 m ³

Kubatura      12226 m ³

Majątek komendy stanowi własność skarbu państwa .

 

 

- środki trwałe wartość brutto                        -       4.369.719,05   zł

- środki trwałe w użytkowaniu                      -         430.793,88   zł

- wartości niematerialne i prawne                  -           33.623,97   zł

- materiały na składzie                                    -          89.561,18   zł

 

 

oraz użyczone przez KW PSP w Katowicach stanowiące własność skarbu państwa :

 

- środki trwałe wartość brutto                      -         2.587.234,46  zł

- środki trwałe w użytkowaniu                     -           139.869,06  zł

- wartości niematerialne i prawne                -                  873,30  zł